Mısır Mitolojisi

Nephthys, Nebthet,Neber-Het (Mısır Mitolojisi)

Nephthys, Nebthet,Neber-Het (Yunanca Νέφθυς)Mısır Mitolojisinde ölü gömme ayinleriyle ilişkilendirilen bir tanrıçanın daha sık kullanılan Yunanca adı olup, Mısır dilindeki orijinal adı Nebthet’tir. Nephthys, yer tanrısı Geb ile gök tanrıça Nut’un kız kardeşi ve kaos tanrısı Seth’in karısıdır.

Heliopolis Dokuzlusu (ennead) olarak bilinen tanrılardan birisi olup, adı “evin

İsis, Nephthys ve Harpocrates tanrıça üçlüsü

hanımı” anlamına gelmektedir. İsis gibi Nephthys’de cenaze merasimleriyle ilişkilendiren bir yas tanrıçası olmakla birlikte çoğunlukla İsis’in karşıt özelliklerini taşımakta, Seth’in dişil karşılığını oluşturmaktadır. İsis yaşam gücü ve yeniden doğumun, Nephthys ölüm ve günbatımı ile ilişkilendirilmekte İsis bereket tanrısı Osiris’in eşiyken Nephthys kötülük ve kaos tanrısı Seth’in karısıdır. Kocası Seth kısır olduğu için çocuk isteyen Nephthys, İsis gibi davranarak Osiris’i içkiyle sarhoş ederek birlikte olmuş akabinde çakal başlı tanrı Anubis’i doğurmuş ama kocası Seth’in korkusundan bebeği terk etmiştir. Seth sonrasında Osiris’i öldürünce Nephthys Seth’i terk ederek kız kardeşi İsis’in Osiris’i yeniden hayata döndürmesine yardım etmiştir. Söylenceye göre Nephthys ile İsis Osiris’i bağlamış ardından İsis, Neith ve akrep tanrıça Serket ölünün başında durarak cesedi korumuştur.

Mısır sanatında Nephthys çoğunlukla kadın kimi zaman ise kanatlı yırtıcı bir kuş formunda, çoğunlukla İsis ile birlikte özellikle tabut üzeri çizimlerde tasvir edilmekteydi. Hiyeroglif yazıda bir evin üzerinde sepet formunda ifade edilen tanrıça Nebthet adıyla da bilinmekte olup, MÖ 2513’e tarihlenen bir tapınak yazıtında “vajinasız temsilci” lakabıyla anılmıştır. Belirli bir kült merkezi olmayan tanrıça Nephthys Yunanlılarca Aphrodite ve Nike ile ilişkilendirilmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016