Mısır Mitolojisi

Neith, Nit, Net, Neit (Mısır Mitolojisi)

Neith, Nit, Net, Neit , Mısır Mitolojisinde İlk Hanedan (MÖ 3100) döneminden beri varlığı bilinen bir tanrıçanın adı olup, bu dönemde kraliyet ailesinde isim olarak da kullanılmıştır. Düzenli bir eşi olmamakla birlikte bazı söylencelerde koçbaşlı tanrı Khnum ile eşleşmiştir. Diğer tanrılar gibi Neith’in de birbiriyle ilişkisiz birden çok görünümü bulunmaktadır. Kökeni Libya olmasına karşın Nil nehrinin her yıl gerçekleşen taşkınıyla ilişkilendirilen bu tanrıça aynı zamanda Aşağı Mısır’ın koruyucusuydu. Neith, Yunan tanrıçası Athena ile eş zamanlı olarak dokumacılık, avcılık ve savaş sanatları tanrıçası kabul edilmiştir. En eski kayıtlarda savaşçı özelliklerine atfen tanrıçanın iki yay birden taşıdığı görülmekteyken sonradan bereket özelliği de yakıştırılarak bir çift bokböceği ve bir çift ok ile birlikte tasvir edilmiştir. Ayrıca Ra’dan aldığı güçle çocuk doğumunu keşfettiğine inanılan tanrıça şifacı ve ebe olarak saygı görmüştür. Geç dönemde timsah tanrı Sobek ile güneş tanrı Re’nin annesi olarak kabul edilen tanrıça MS 1. yüzyılda gizemli bir yaratıcı varlığa dönüştürülmüştür. Horus ile Seth Mısır’a egemen olmak için babaları Osiris’in tahtı için yarışırken Neith hakem seçilince Horus’u desteklemiştir. Neith’in kült merkezi başlangıçta Sais iken sonradan Memphis’e taşınmıştır. Herodot’a göre tanrıça onuruna Fener Bayramı olarak adlandırılan büyük bir festival düzenlenerek kent tüm gece aydınlatılmaktaydı.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016