Mısır Mitolojisi

Mut (Mısır Mitolojisi)

Mut Mısır Mitolojisinde yaratıcı ana tanrıçanın adı olup, dişi aslan, akbaba ve taçlı bir kadın olarak tasvir edilmekte Nil nehrinin yıllık taşkınıyla ilişkilendirilmekteydi. En önemli tapınağı Karnak kentinin güneyinde yer alan tanrıça Thebes’de Amon’un karısı, Khons’un anası olarak görülmekteydi.

Tanrıçanın Bast ile birleştirildiği Mut-Bastet adlı bir formu bulunmaktadır. Bazı yazarlar Mısır dilinde ‘anne’ anlamına gelen Mut’un sonradan icat edilen bir tanrıça olduğunu iddia etmişlerse de Thebes’in en eski koruyucu tanrıçalarından birisi olması bu düşünceyi çürütmektedir. Mut, Mısır sanatında başında Aşağı ve Yukarı Mısır’ın taçlarını taşıyan, bir elinde hayat işareti ankh diğerinde papirüs asası taşır formda tasvir edilmekteydi. Mısır’da Yer Ana, Ra’nın Gözü, Tanrıçalar Kraliçesi, Gökyüzünün Hanımı, Tanrıların Anası, Doğuran gibi lakaplarla da anılan Mut Mısırlılarca gök tanrıça Hathor ve yılan tanrıça Uto, Yunanlılarca Hera ile özdeşleştirilmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016