Halkbilim

Mudra (Hinduizm, Budizm)

MUDRA Hinduizm ve Budizm’de iki elin belirli bir pozisyonda birbirine kenetlenmesi şeklinde gerçekleştirilen sembolik ve ayinsel işaretin adı olup, Tantrik ayinlerde 108 ayrı mudranın kullanıldığı bilinmektedir.

Ayrıca her tanrının ibadet edenlerce taklit edilen farklı bir mudrası olduğuna inanılmaktadır. Belli başlı mudralar şöyledir:

Yoga sırasında yogilerin kullandığı mudralar:

 1. Çin Mudra: Vajrasana pozisyonunda otururken başparmak ve işaret parmağı O şeklidnde birleştirilmiş diğer parmaklar uzatılmış durumdadır.
 2. Çinmaya Mudra: Vajrasana pozisyonunda otururken başparmak ve işaret parmağı O şeklidnde birleştirilmiş diğer parmaklar yumruk formundadır.
 3. Adi Mudra: Vajrasana pozisyonunda otururken başparmak avuç içine katlanmış diğer parmaklar onun üzerine oturtulmuştur.
 4. Brahma Mudra: Vajrasana pozisyonunda otururken Adi Mudra formundaki el göbek seviyesinde tutulmakta, iki elin küçük parmak eklemleri birbirine dokunmaktadır.
 5. Prana Mudra: Siddhasana pozisyonunda meditasyon sırasında yapılan bir mudra olup, ellerin pozisyonu Chin Mudra’ya benzemektedir.

Budist mudraları ise şunlardır:

 1. Abhaya Mudra: Barış ve yardımseverlik mudrası
 2. Bhumisparsha Mudra: Buda’nın dünya tanıklığı mudrası
 3. Dharmacakra Mudra: Aydınlanma sonrası Buda mudrası
 4. Dhyana Mudra: Meditasyom mudrası
 5. Varada Mudra: Şimşek mudra
 6. Vitarka Mudra: Tartışma mudrası
 7. Jnana Mudra: Bilgi mudrası
 8. Karana Mudra: Kötü düşünceleri kovma mudrası