Hristiyanlık

Magi (Pers Mitolojisi, Hıristiyan Mitolojisi)

Magi, Pers Mitolojisinde Med kabilesinden bir rahip kastının adı olup, en azından MÖ 4. Yüzyıldan itibaren Zerdüşt’ün öğretisini izleyen, yıldızların konumundan anlam çıkarıp kehanette bulunabilen Pers din adamlarının adıdır. Kelime Yunanca’ya magos formunda geçmiş ve Akdeniz dünyasında “bilge adam” anlamında kullanılmıştır.

3 Magi İnancının Kökeni

Matta incilinde Doğudan gelen (Magi’nin) bebek İsa’yı ziyaret ederek ona altından armağanlar, tütsüler ve geçmişte ilaç yapımı ve cenaze törenlerinde kullanılan bir reçine türü olan mür hediye ettiği bildirilmektedir. İncilde kaç Magi olduğu bildirilmemişse de sözlü gelenekte 3 kişi oldukları Batı Kilisesine göre Caspar, Melchior ve Balthasar Doğu Kilisesine göre ise Larvandad, Hormisdas ve Guşnasaph adlarını taşıdıklarına inanılmaktadır. Zerdüştlüğün kurucusu büyük bir kâhin ve dini lider olan Zerdüşt muhtemelen ilk Magi rahibi olmuştur. MS 637’de Arapların İran’ı işgaliyle birlikte İslam dini Zerdüşt inancının yerini alırken Magiler de yok olmuştur. Bununla birlikte İran ve Hindistan’da Farsi olarak bilinen küçük Zerdüşt toplulukları hala varlıklarını sürdürmektedir.

Hıristiyan İnancında Magiler

Yeni Ahit’te ‘Üç bilge adam’ veya ‘Doğu Kralları’ olarak bahsedilen, Kudüs’e gelerek doğuda bir yıldız gibi ortaya çıkan bebek İsa’nın bir gün Yahudilerin kralı olacağını söyleyen efsanevi kişilerdir (Matta 2: 1–12). Söylenceye göre üç bilge yıldızı izleyerek Yahuda’ya gelmiş, Kral Herod’un huzuruna çıkarak soylu çocuğun nerede olduğunu sormuş cevap alamayınca yıldızı izlemeye devam ederek sonunda Betlehem’e Meryem ile Yusuf’un evine ulaşmışlardır. Matta gospelinde ‘magi apo anatolon’ (Doğu’dan Magiler) olarak adlandırılan bilgeler için net bir sayı verilmediği gibi Magi formuyla cinsiyet bildirmeden bir tanımlama yapılmaktadır:

“Altıncı melek tasını büyük Fırat Irmağı’na boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu” (Vahiy 16: 12)

Herodot, ‘Magi’ kelimesini Medlerin Zerdüşt rahipleriyle özdeşleştirmiştir. (Bkz. Magi 1)

İngiltere’de 1611 yılında kral I. James zamanında basılmış olan İngilizce İncil’de Yunanca magos kelimesi ‘bilge adamlar’ olarak tercüme edilmiştir. Almanya’da Cologne katedralinde üç bilgeye ait olduğu iddia eden kafalar yer almaktadır. Bunlar Caspar (Beyaz), Melchior (Işık Kralı) ve Balthazar (Hazine Kralı) olarak adlandırılmaktaysa da çeşitli söylencelerde Apellius, Amerus ve Damascus; Magalath, Galgalath ve Sarasin; Alor, Sator ve Peratoras; Shem, Ham ve Japeth olarak anılmışlardır.

Hıristiyan geleneğinde her yıl 6 Ocak günü Epifani yortusu adıyla Doğu Krallarının İsa’yı ziyaretlerinin adına kutlanmaktadır.