Yunan Mitolojisi

Lycaon, Lykaon (Yunan Mitolojisi)

Lycaon, Lykaon (Yunanca Λυκάων)Yunan Mitolojisinde birden fazla karakterin adıdır.

Arcadia Kralı Lycaon

Melioba veya Kyllene adlı su perisi ile Pelasgos’un oğlu olan efsanevi bir Arkadia kralının adıdır (Apollod. iii. 8. 1). Farklı kadınlardan 50 oğlu olan kral, kendini beğenmişliği yüzünden Zeus’u öfkelendirince kurda dönüştürülmüştür. Söylenceye göre Lykaon ile oğullarının dinsizlikleriyle ile ilişkili dedikoduları duyan tanrı Zeus durumu gözleriyle görmek için yoksul bir adam kılığında kralın ziyaretine gelmiştir. Konuğunun gerçekten tanrı olup olmadığını anlamak isteyen Lykaon Zeus’a bir çocuğun etini yemek olarak sununca öfkelenen tanrı yıldırımlarıyla kral ile oğullarını öldürmüş ama en küçük oğlu Nyktimos Gaia tarafından kurtarılmış ve babasının ardından kral olmuştur. Söylencenin başka bir versiyonuna göre baba ile oğulları kurda dönüştürülmüştür (Ovid I, 163). Lykaon efsanesi gerek Yunan tanrılarının insan kurbanına karşı olduğunu göstermek gerekse bir tufanın hazırlayıcı sebebi olduğu için önemli bir temadır (Apollod. l. c).

Troya Prensi Lycaon

Troya kralı Priam ile Laothe’nin oğlu olup, Troya Savaşı sırasında meyve bahçesinde çalışırken Akhilleus’un tutsağı olmuş, Lemnos’da köle olarak satılmıştır. İmbroslu Eetion tarafından fidye karşılığında serbest bırakılıp gizlice Troya’ya sokulan genç ilk seferinden on iki gün sonra Akhilleus ile Skamandros ırmağı kıyısında tekrar karşılaşınca fidye teklif etmesi ve yalvarmasına rağmen öldürülmüştür (Homeros İlyada XXI, 35).

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Ayrıca Bkz. Kurtadam