Halkbilim

Lutin (Fransız Folkloru)

Lutin, Fransız halkının inanışında şekil değiştirebilme yeteneğine sahip küçük ve zararlı düzenbaz yaratıkların (hobgoblin) adı olup, insanlara küçük oyunlar oynadıklarına inanılmaktadır. Lutinlerin dişileri lutines olarak anılmaktadır. 

İngiliz folklorundaki Puck’un Fransız karşılığı olan yaratığın izine Kanada’nın Fransız bölgesinde de rastlanmaktadır. Çifçi veya çobanlara musallat olan yaratık erkek, kadın, çocuk, keçi, saban hatta sopa gibi her türlü şekle girebilmekteyse de iğne olamamakta denediği zamanlarda ise kadınlar tam iğneyi eline alıp dikmeye başladığında orijinal formuna geri dönmektedir. Çobanların ahıra soktuğu hayvanları tekrar dışarı salarak eğlenen Lutin hakkında sıkça anlatılan bir masal şöyledir. Adamın birisi geceleyin yüksek sesle meleyen bir koyuna rastlayınca sürüden ayrılmış olduğunu düşünerek sahibini bulma ümidiyle hayvanı sırtına alarak yoluna devam etmiştir. Biraz yürüdükten sonra “-Neredesin?” diye bir ses duyulmuş ardından koyun “Eşeğin sırtında” diye cevap verince adam sırtındakinin Lutin olduğunu anlamış, koyunu fırlatıp olanca hızıyla korkuyla kaçmıştır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016