Afrika Mitolojisi İslam Yahudi Mitolojisi

İdris, Hz. İdris, İdris Aleyhisselam (İslam Mitolojisi)

İdris (Arapça: إدريس), Hz. İdris, İdris Aleyhisselam, Kur’ân-ı Kerîm’de bahsi geçen (Enbiyâ 85, Meryem 56) ve 30 sayfalık bir kitap indiğine inanılan bir peygamber olup, Eski Ahit’teki Hanok veya Enoch (İbranice: חנוך) ile özdeş olduğu sanılmaktadır.

İdris Peygamberin Hikayesi

Geleneksel anlatıda İdris’in Tanrı’yı verdiği sözle bağlayan ilginç bir hikâyesi olup, peygamber Tanrı’dan kendisine cenneti göstermesini istedikten sonra cennette bulunan tûba ağacına sıkı sıkı sarılarak ‘her insanın ölümü bir kez tadacağı’ ayetini ileri sürerek, tekrar dirilmeyeceğini, ölmüş birisi olarak cennette kalmak istediğini söylemiştir.

Afrika Mitolojisinde İdris

Nijerya söylencelerinden birinde çok çalışkan olmasına rağmen kral kocası ve kocasının diğer karıları tarafından sürekli aşağılanıp eziyet edilen bir kadının adıdır. Kısır olan kral bir büyücüden kendisine çocuk sahibi olabilmesi için sihirli bir iksir hazırlamasını istemiş, kadınlar biran önce hamile kalabilmek için iksiri kapışırken İdris’e çok küçük bir parça düşmüştür. Bununla birlikte sadece İdris hamile kalabilmiş, rakipleri çocuğu düşürmesi için kadına daha da ağır işler yüklerken o çocuğunu ormanın ortasında yalnız başına doğurmuş, diğer kadınların çocuğu öldüreceğinden korktuğundan Adesuwa adlı kızı bir ormancıya emanet etmiştir. Büyüyüp genç bir kız olan Adesuwa güzelliğiyle ün salınca kızını tanımayan babası bile onunla evlenmek istemiştir. Bunun üzerine İdris kocasına kızın gerçek kimliğini açıklamış, kral kız ve annesini küçük bir testle sınadıktan sonra karısına inanmıştır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016