Kelt Mitolojisi

Avalon (Kral Arthur Efsanesi)

Yazı: Özhan Öztürk

AVALON Kelt-Britanya Mitolojisinde Kutsal bir ada ya da cennetin adı olup, Keltçe abal ‘elma’ kelimesiyle ilişkili olmalıdır. St. Asaph piskoposu ve yazar Monmouthlu Geoffrey’in 1136’da yazdığı Historia Regum Britanniae (Britanya kralları tarihi) adlı çalışmaya göre Avalon Kral Arthur’un kılıcı Excalibur’un dövüldüğü sihirli bir ada olup, kahraman son savaşından sonra burada iyileşmiştir.

Geoffrey Vita Merlini (Merlin’in Hayatı) adlı eserinde ise Avalon’un ekim yapmaya gerek olmadan meyve ve tahıl elde edilebilen bir ada olduğunu kaydetmiştir. Geoffrey’in Insuls Avallonis’ olarak adlandırıp ‘elma adası’ olarak çevirdiği kelimenin Gallerli Keltlerin Ynys Avallach’ dedikleri ve tanrıları ‘Avallach’ ile ilgili ruhani bir kelime olduğundan şüphe duyulmamalıdır. Hıristiyanlığın kabulünün ardından Arimathealı Joseph ile İsa’nın Britanya’da ilk ziyaret ettiği ve ilk kilisenin kurulduğu ada olduğu söylencesi yayılmıştır. Başka bir söylenceye göre Kral Arthur’un cesedi yarı üvey kız kardeşi Morgan le Fay tarafından bu adaya getirilip gömülmüştür. Fransız yazarlar Chrétien de Troyes’in 1170-1190 arasında tarihlenen “Erec ve Enid” romanında Lord Guingamar’ın yönettiği Avalon adasında Erec ve Enid, Morgan le Fay’ın da katıldığı bir düğün töreninde evlenmektedir. 12. Yüzyılda yaşadığı bilinen Marie de France’in Kral Arthur’un hayatını konu alan romanında ise Kral Arthur’un topraksız ve kadınsız şövalyesi Lanval bir peri kadın tarafından Avalon adasına kaçırılmış ve adamdan bir daha haber alınamamıştır. Arthur söylenceleri öncesi Kelt mitolojisinde bahsi geçmeyen efsanevi diyarın İrlanda efsanelerindeki Tir-nan-Og ile özdeş olabileceği ileri sürülmüştür. Avalon, Arthur söylencesinin İskandinav varyantlarında Assysla adıyla anılmıştır.