Halkbilim

Allerleirauh Masalı

Yazı: Özhan Öztürk

Allerleirauh Masalı (Türkçe ‘Binderili, Her çeşit kürk‘; İngilizce All-kinds-of-fur) Grimm Kardeşler tarafından kaydedilen bir masalın adı olup, 1815 baskısında 65. Masal olarak yer almaktadır.

Allerleirauh MasalıHer çeşit kürk, Binderili, All-kinds-of-fur

Bir kral ölüm döşeğindeki karısına ölümünden sonra ancak eski karısı kadar güzel bir kadın ile evleneceği sözü vermiş ama bir süre sonra tüm krallığında kendi kızı dışında karısı kadar güzel bir kadın bulunmadığını anlamıştır. Kral, kızını evliliğe razı etmeye çalışınca genç kız adamdan güneş kadar altın renginde, ay kadar gümüş rengi ve yıldızlar kadar parlak 3 elbise ile ülkede yaşayan tüm hayvanların postundan yapılan bir manto temin etmesini isteyerek işi yokuşa sürmüştür. Kral elbiseleri temin edince umutsuzluğa kapılan kız bu sefer yanına elbiselerin yanı sıra hepsi altından birer yüzük, iğ ve makara alarak, üstüne ise kürk mantoyu giyerek saraydan kaçmıştır. Ormanda uyuyan kız ertesi gün komşu ülkenin köpekleriyle ava çıkan prensi tarafından bulunmuştur. Kendini tanıtmayan kız prensten kalacak bir yer ve mutfakta iş istemiş ve adını söylemediği için kendisine üzerindeki mantoya atfen Allerleirauh (Almanca “Her çeşit kürk”) adı verilmiştir. Kız mutfakta çalışırken bir gün sarayda verilen bir baloya gümüş rengi elbisesini giyerek gizlice katılmış, kızı gören prens onun Allerleirauh olduğunu anlamadan kendisine âşık olmuştur. Balonun ertesi günü sabah prensin çorbasının içerisine altın yüzüğünü koymuş, prens yüzüğü fark edince kendisini sorguya çekmişse de hiçbir şey söylememiştir. Bir süre sonra düzenlenen bir başka baloya bu sefer yıldızlar kadar parlak elbisesiyle katılan kız prensi yine etkilemişse de kimliği anlaşılmadan balodan ayrılmış ertesi sabah prensin çorbasına bu sefer altın iğ koymuş, yine bir şey açıklamamıştır. Bir süre sonra gerçekleşen üçüncü baloya ise altın renkli elbisesiyle katılmışsa da çok geç saate kadar dans ettiğinden üzerini değişmeden yemek hazırlamaya başlaması gerekmiştir. Prens kahvaltı sırasında kızın kürkünü çıkardığında içindeki balo elbisesini fark ettiğinde durumu anlamış, kıza evlenme teklif etmiş, evlenen çift o günden sonra mutlu bir yaşam sürmüştür.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016