Halkbilim Kelt Mitolojisi Mitoloji

Loch Ness Canavarı, Loch Ness Monster, Nessie, Niseag

Makale: Özhan Öztürk

Loch Ness Canavarı (İngilizce Loch Ness Monster, Kelçe Nessie veya Niseag) İnverness şehrinin 37 km güneybatısında yer alan İskoç Galcesinde Loch Nis (Loch Gölü) adıyla bilinen İskoçya’nın ikinci büyük (56.4 km²) tatlı su gölünde yaşadığına inanılan 12-15 m uzunluğunda bir su yaratığıdır.

Iskoçya Loch Ness veya Nessie Gölü kıyısında kale yıkıntısı

Loch Ness Canavarı Söylencesi

Ness gölünde bir canavar ya da dev bir hayvanın varlığına dair asırlardır çeşitli

Hoaxed photo of the Loch Ness Monster from 21 April 1934.
Sahte olduğu anlaşılan Loch Ness Canavarı fotoğrafı (Wilson, 21 Nisan 1934)

efsaneler anlatılmaktaysa da, bazı şüpheciler yerel folklora ait bu öğenin turizmi canlandırmak amacıyla abartıldığını ileri sürmüşlerdir.

Göl canavarının varlığına dair ilk yazılı kayıt 7. Yüzyılda Adomnán tarafından yazılan St. Columba’nın hayatını anlatan bir eserde geçmekte olup, İskoçya’nın Hıristiyanlaşmasında önemli bir rol oynayan azizin MS 565’de bu canavarla savaşırken tasvirini içermekteydi. Canavar Ness Nehri’nde yüzen bir adama saldırıp öldürmüş, peşinden giden aziz haç işareti yaparak insanlara saldırmaması için uyardığı yaratık bir daha dönmemek üzere gitmiştir. Eleştirmenler Ortaçağ Hıristiyan söylencelerinde aziz-canavar karşılaşmalarının yaygın bir motif olduğunu ödünçlenen öykünün bölgeye adapte edildiğini iddia etmektedir.

Bununla birlikte önce 27 Ağustos 1930’da üç İskoç balıkçı 10 m boyunda bir canavarın sudan çıkıp teknelerine saldırdığını iddia etmiş, ardından 2 Mayıs 1933 tarihinde Inverness Courier adlı yerel gazete göl yüzeyinde olağanüstü büyüklükte bir hayvanın görüldüğünü haber yapmıştır. Bu haberler Londra gazetelerinin dikkatini çekmiş ve canavarı yakalayana 20.000 pound ödül vadedilmiştir. Aynı yıl, 11 Ağustos 1933 tarihinde A.H. Palmer sabah 7.00’de canavarı önden gördüğünü, 35-45 cm büyüklüğünde bir ağzı olduğunu belirtmiştir.

19 Nisan 1934 tarihinde cerrah R.K. Wilson tarafından yaratığın fotoğrafı çekilip yayınlanmıştır. 12 Mart 1994 tarihinde Marmaduke Wetherell bu fotoğrafın sahte olduğunu Dialy Mail tarafından fotoğrafın güvenirliliğini arttırmak amacıyla Wilson’un adının kullanıldığını iddia etmiştir. Loch Ness canavarını gördüklerini iddia eden pek çok insan gazeteleri mektup yağmuruna tutmaya başlayınca, 1962’de Loch Ness Araştırma Bürosu yaratık hakkında araştırma yapmak üzere harekete geçmiş, 1964’te göl kenarına kameralar ile göl içerisine ise su altı dinleme cihazları yerleştirilerek canavarın varlığını araştırılmıştır.

27 Temmuz 2003 tarihli ‘Nessie mevcut değil’ başlıklı BBC haberinde 600 ayrı sonar vasıtasıyla gölün tarandığını ama canavarın izine rastlanmadığını, gölün canavarı olmasa da ziyaret etmek için güzel bir yer olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte efsanede yılan kafalı ve kuyruklu bir yaratık olarak tasvir edilen yaratığın eski zamanlarda yaşayan ve şimdi soyu tükenen bir deniz canlısı olabileceği de belirtilmiştir.

MHORAG

Mhorag ise İskoçya’da Morar gölünün (Loch Morar) derinliklerinde (yaklaşık 300 m) yaşadığına inanılan bir başka hayali canavarın adıdır.

KaynakÖzhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016