Hint Mitolojisi

Durga (Hint Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk

DURGA, Hint Mitolojisinde Ana tanrıça Devi’nin (ya da Parvati’nin) korkunç bir formunun adı olup, kaplan veya aslana binen, altın tenli 10 kollu bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Şiva’nın eşi, Lakşmi ile Sarasvati’nin annesi olan Durga ellerinde kılıç ve mızrak gibi çeşitli silahlar taşıyıp, kan kırmızı bir sari giyen, ağzından alevler saçan bir savaşçı olarak çoğunlukla iblislerle savaşırken tasvir edilmiştir.

10 kollu kadın Durga

Savaşmaya oldukça hevesli ve tüm tanrılardan daha güçlü olan tanrıçanın silahları da tanrılar tarafından sağlanmıştır. Mahişa, Durga’nın üzerine 30 bin dev göndermiş, 100 ok atmış tanrıçayı öldürmek için daha pek çok yöntem kullanmışsa da üç dişli mızrağıyla iblislerin boğa formundaki liderini öldüren Durga, yeryüzünü tanrılar için güvenli bir yer haline getirmeyi başarmıştır.

Bir başka söylenceye göre Durga kendini 9 milyon parçaya bölerek iblisler ordusunun üzerine yürümüş, böylece tüm düşmanlarını yok etmeyi başlamıştır.

Durga’nın avatarları

Durga’nın pek çok vücut bulmuş hali olup, Kali, Bhagvati, Bhavani, Ambika, Lalita, Gauri, Kandalini, Java ve Rajeswari bunların belli başlıcalarıdır. Durga’nın insanlara yiyecek vermesine atfen elinde pirinç dolu bir kâse ve kaşıkla tasvir edilen Gauri ile Annapurna gibi yardımsever görünümleri, Kandi (zalim) ve Kali (Siya) gibi korkunç görünümleri hatta Tara gibi Parvati ile birleştirilmiş bir karmaşık görünümleri de mevcuttur.

 

Durga’nın Ünvanları

Durga’nın 9 ünvanı bulunmaktadır. Bunlar: Skondamata, Kusumanda, Şailaputri, Kaalratri, Brahmaçarini, Maha Gauri, Katyayani, Çandraghanta ve Siddhidatri. Özellikle Bengal’de popüler olan Durgapuja adlı sonbahar ayinlerinde Devi’nin görünümlerine 9 gün Durga için ise 5 ayrılmakta olup, Hindistan dışında yerel tanrıçalarla birleşmiş varyasyonları bilinmektedir. Sözgelimi Bali’de Betari Durga adıyla yıkımla, Java’da kara büyü ve mezarlıklarla özdeşleştirilmekte, Nepal’de Kumari adı verilen kız çocuklarda beden bulduğuna inanılmaktadır.

KaynakÖzhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016