Makale: Özhan Öztürk

TAMİL MİTOLOJİSİ Tamil Nadu adı verilen Güney Hindistan, Sri Lanka ile Maldivler’in otokton halkı olan Tamil halkının dini inançları ve mitolojisi Hindu öncesi İndus vadisi – Dravid, Vedik ve Ortodoks Hindu inançlarının karışımıdır.

Neolitik dönemde çobanlık yapan Tamiller doğa güçleriyle tapınmış, en önemli tanrılarından Murugan avcılık ve savaş, Ventan ise yağmur ve sağlık ile ilişkilendirilmiştir. Murugan, Subrahmaniyam ile eş tutulmakta tavus kuşuna binen genç ve yakışıklı bir erkek olarak tasvir edilmekteydi. Alkol ve çeşitli uyuşturucular kullanımıyla kendinden geçip, çılgınca sevişerek tapınma ayinleri Tamil halkının en eski adetlerinden olup, Kantu adı verilen fallik taş tapınımı özellikle genç kızlar arasında yaygındı. Caynacılık, Budizm ve Hinduizmin güneye dek yayılması ile Tamil inançları ve Sangam edebiyatı özellikle MÖ 3. Yüzyıldan sonra Brahmanların etkisiyle önemli ölçüde değişmiştir. MÖ 8. Yüzyılda ermiş şairlerin (Şiva için Nayanar ve Vişnu için Alvar) ortaya çıkmasıyla dini edebiyat büyük gelişme kaybetmiştir. Alvarların en önemlisi 9. Yüzyıl sonları ile 10. Yüzyıl başlarında yaşamış ve Vişnu’nun avatarı Krişna için pek çok olan şiir yazmış olan Nammalvar, Nayanarların en önemlisi ise 9. Yüzyılda Şiva’ya kendinden geçerek gerçekleştirilen ayinler üzerine yazan Manikavajakar’dır. Tamil Nadu’da Vişnu Ranganatha adıyla bilinirken flüt çalan Krişna ise Venugopala adıyla bilinmekteydi. 10. Yüzyıldan itibaren Şiva ve Vişnu ile neredeyse eşit saygı gören tanrıça Devi (Kali) ile Murugan ve Ganeşa’da diğer önemli tanrılardır. Ramayana destanının Tamil versiyonu şair Kampan tarafından yazılmış olup, özellikle 16. Yüzyıldan sonra tanrıların çocukluk dönemlerine ilişkin anlatılar Tamil edebiyatında önemli bir yer tutmuştur.

KORRAVAL  Tamil halkının zafer tanrıçası olup, Krişna’nın sarışın kardeşi Silappadikaram’ın karısıdır.

MAYON Tamil söylencelerinde Krişna’ya verilen isimdir.

MURUKAN Seylan adasında avcılık ve savaş tanrısı olup, adı “genç” anlamına

Seylan adasında avcılık ve savaş tanrısı Murukan veya Murugan

gelmekte ayrıca Ceyon (Kırmızı) olarak da bilinmekteydi. Murukan, genellikle tavus kuşu veya file binmiş, boynunda Katampu ağacının kırmızı çiçeklerinden bir çelenk ve elinde mızrak taşıyan, etrafı güzel perilerle çevrili yakışıklı bir delikanlı olarak tasvir edilmekteydi. Katampu ağacına atfen Katampan adıyla da bilinen Murukan ayrıca Kataragama olarak adlandırılan tanrı ile de benzerlik göstermekteydi.

SEYON Tamil halkının en önemli tanrılarından birisinin adıdır.

SİLAPPADİKARAM Tamil halkınca Krişna’nın kardeşi Bala-Rama’ya verilen isim olup, zafer tanrıçası Korraval’ın kardeşiydi.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

 

Takip, tavsiye ya da beğeni için