Anglosakson Mitolojisi Halkbilim

Robin Hood

Makale: Özhan Öztürk

ROBİN HOOD İngiliz folklorunda okçuluk ve kılıç kullanma yeteneğiyle tanınan kanun kaçağı bir halk kahramanının adıdır. Robin Hood anlatılarında 19. Yüzyılın başlarından itibaren zenginden çalıp yoksullara dağıttığı iddiası ön plana çıkarılmışsa da Ortaçağ’a ait ilk kayıtlardan pek de cömert olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte gerçek bir Robin Hood yaşamış olsa bile kahramana mal edilen hikâye ve özelliklerden hangilerinin orijinal olduğunu saptamaya imkân yoktur.

Robin Hood gerçekten yaşadı mı?

 Modern Robin Hood karakteri oyun yazarları tarafından 16-17. yüzyıllarda yaratılmışsa da, kahramana ilişkin ilk yazılı kayıt William Langland’ın “Piers Plowman” (1377) adlı eserinde yer almaktadır: I ken rimes of Robin Hood (Robin Hood şiirini biliyorum). Bir başka kayıt ise 1420 tarihli bir İskoç kroniğidir: “Lytil Jhon and Robyne Hude Wayth-men ware commendyd gude: In Yngil-wode and Barnysdale Thai oysyd all this tyme thare trawale

John Fordun’un Scotichronicon (1377-1384) adlı eserinin bir bölümünde ise 1266 yılında Robert Hood adlı bir haydudun Little John ve diğer arkadaşlarının kaba saba sözlerle dolu hikâyelerinin gezgin ozanlar tarafından anlatıldığı bildirilmiştir.

İngiliz şairleri-Eski baladların açıklamalı baskısı (The Annotated Edition of the English Poets-Early Ballads) adlı kitapta (Londra, 1856, s. 70) 1247 yılına ait olduğu iddia edilen bir şiirde de kahramanın adı geçmektedir:

Hear undernead dis laitl stean

Lais Robert Earl of Huntingtun

Near arcir der as hie sa geud

An pipl kauld im Robin Heud

Sic utlaws as hi an is men

Vil England nivr si agen.

‘Obiit 24 Kal Dekembris 1247’

 

Folklorik Robin Hood

Hepsi yetenekli okçular olan “Neşeli adamlar” (Merry man) adlı 100 adamının yanı

Robin Hood ile Sir Guy (Louis Rhead, 1912)

sıra Küçük John, Keşiş Tuck, Will Scarlet, Allan-a- Dale, George-a-Greene ve Bakire Marian adlı dostlarıyla Nottinghamshire bölgesinde Sherwood ormanında kanundışı yaşam sürmek zorunda kalan Robin Hood, soyluların baskısına karşı yoksul halkın direniş sembolü olmuştur. Kahraman Nottingham şerifi tarafından topraklarında istenmeyip, yasadışı ilan edilmişse de eski balladlarda şerifin bahsi geçmediği gibi öykü de Sherwood ormanında değil 80 km kuzeyinde Barnsdale’de (Pontefract ile Doncaster arasında) geçmektedir. Ayrıca Bununla birlikte Robin Hood’un Bakire Marian (Maid Marian) ile aşkı da oldukça geç bir dönemde öyküye eklenmiştir. Yeşil kıyafetli, tüylü şapkalı, okuyla attığını vuran kahraman zamanla Saksonların Norman saldırılarına direnişinin sembolüne dönüştürülmüştür. İlk öykülerinde bir çiftçi olarak tasvir edilen kahraman sonradan soylu haline getirilmiş hatta Haçlı seferi dönüşünde topraklarına şerifin el koyduğunu görüp mücadeleye girişen Robert Fitzooth adlı Huntingdon dükü olarak tasvir edilmiştir. Robin bir söylenceye göre Nottinghamshire’da bir rahibe tarafından bir başkasına göre Evesham savaşında Küçük John ile birlikte savaşırken öldürülmüştür.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016