Makale: Özhan Öztürk

SEMİRAMİS  İnsan yüzlü balık vücutlu olduğuna inanılan bir Babil tanrıçasının adı olup, Suriye’de Askalon civarında bir çölde yaşamaktaydı. Kniduslu Ktesias’in MÖ 812-783 arasında Babil veya Suriye’yi yönettiğini bildirdiği Sammuramat’ın tanrıça değil gerçek Semiramis olduğu düşünülmektedir. Bazı yazarlar ise Şemiram adlı bir Sami tanrıçasının Semiramis’e evrildiğini iddia etmiştir.

Kraliçe Semiramis’in Öyküsü

Yunan söylencelerine göre tanrıça Aphrodite (Suriye’de Atargatis) genç bir Suriyeli

Queen Semiramis of Babylon columbia

Amerikan Film Stüdyosu, üretim ve dağıtım şirketi Columbia Pictures Industries’in sembolü Babil Kraliçesi Semiramis

erkeğe âşık olmuş ve ondan Kaystroa adlı bir çocuk doğurmuştur. Sonradan pişman olan tanrıça çocuğu terk edip babayı da öldürünce güvercinler çobanlardan çaldıkları yiyeceklerle çocuğun sağ kalmasını sağlamışlardır. Çobanlarca tarafından bulunup reisleri Simmos’a götürülen çocuğa ‘güvercinlerden gelen’ anlamındaki Semiramis adı takılmıştır. Semiramis, büyüyüp genç kız olduğunda önce kralın danışmanlarından Omnes (veya Menon) ile ardından kocası intihar edince kendine göz koyan Asur kralı Ninos ile evlenmiştir. Babil ovasında kendisi için bir şehir kuran kraliçe Semiramis dillere destan asma bahçelerini de buradaki

şatolarından birisinin hisarı içinde yaptırmıştır. Hayatını bir erkekle paylaşmak istemeyen kraliçe ordusundaki yakışıklı askerlerle gönlünü eğlendirdikten sonra âşıklarını öldürdüğü için bölgedeki pek çok mezar “Semiramis’in Tepesi” olarak adlandırılmıştır. Yine bir söylenceye göre kraliçe, Euphrate (Fırat) ve Tigres (Dicle) nehirleri kıyısında pek çok şehir inşa ettikten sonra bir güvercine dönüşerek ortadan kaybolmuştur (Diodorus Siculus II 4-13). Semiramis ayrıca Sammuramat adıyla da bilinmekteydi.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Ayrıca Oku: Dünyanın Yedi Harikası

Takip, tavsiye ya da beğeni için