Okültizm

Fal nedir? Fal çeşitleri ve Falcılık mesleği

Fal, geleceği öğrenmek, yapılması düşünülen bir işin sonuçları hakkında fikir sahibi olmak amacıyla, sihirli özelliklere sahip olduğuna inanılan bazı objeler vasıtasıyla mantıksal bir temeli olmayan yöntemler (saçılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine, suya, küreye, oyun kâğıtlarına bakma gibi) kullanarak kehanette bulunma sanatıdır.

Fal ve kehanet sanatı neredeyse uygarlık tarihi kadar eski olup tüm halkların mitolojilerinde ünlü kâhinlere rastlanmaktadır. Çeşitli kültürlerde şifacılar, şamanlar, peygamberler veya şarlatanlar tarafından çeşitli obje ve yöntemler kullanılarak kehanette bulunulmaktadır.

Fal çeşitleri

Falcılık terminolojisi kehanette bulunmak için kullanılan objeye göre oluşturulmuştur. Bunlar:

Aeromanti: Hava durumu, bulutlar

Aikhomanti: Sivri objeler

Ailuromanti: Kedi zıplaması

Aksiomanti: Balta

Alectromanti: Horoz

Aleuro: Un, kepek

Alomanti: Tuz

Amathomanti: Toz

Ambulomanti: Yürüyüş

Amniomanti: Göbek bağı

Anthrakomanti: Kömür yakmak

Anthomanti: Çiçekler

Anthropomanti: Ölü insanlar

Aspidomanti: Kalkanlar

Astragalomanti: Kristal küre

Astroloji: Burçlar kuşağı

Belomanti: Ok uçları

Bibliomanti: İncil veya kitap okuma

Botanomanti: Bitkiler

Cadılık: Doğa güçleri

Dactylomanti: Yüzük

Daphnomanti: Defne

Demonomanti: Cinler

Driromanti: Kan akıtmak

Gastromanti: Mide gurultusu

Geomanti: Toprak

Graphomanti: El yazısı

Hematomanti: Kan

Hieromanti: Hayvan bağırsağı

Hippomanti: At kişnemesi

Hyomanti: Dil

İdolomanti: Resim

İchnomanti: Ayak izi

İchthyomanti: Balık

Kapnomanti: Duma

Kara Büyü: Kötü ruhlar

Kartomanti: İskambil kâğıtları

Katoptromanti: Aynalar

Keromanti: Mum yakmak

Khaomanti: Hava durumu

Khalkomanti: Pirinç tas

Khirognomy: Eller

Klidomanti: Anahtar

Kristalomanti: Kristaller

Krithomanti: Tahıl

Kromnyomanti: Soğan

Ksenomanti: Yabancılar

Kübomanti: Zarlar

Lampadomanti: Meşale alevi

Lithomanti: Taşlar

Logomanti: Sözler

Makharomanti: Bıçak

Maculomanti: Benek, leke

Mekanomanti: Uyku

Meteoromanti: Yıldırım

Metopomanti: Yüz, alın

Mikromanti: Küçük objeler

Nekromanti: Ölülerle konuşma

Nephomanti: Böbrekler

Odontomanti: Diler

Oinomanti: Şarap

Omphalomanti: Göbek

Oneiromanti: Rüyalar

Onimanti: Tırnaklar

Onomanti: İsimlerin harfleri

Oomanti: Yumurta

Ophiomanti: Yılan

Ornithomanti: Kuşlar

Osteomanti: Kemik

Papyromanti: Kâğıt

Patatolomanti: Hayvan gübresi

Pedomanti: Ayaklar

Pegomanti: Çeşme

Pessomanti: Çakıl taşı (fırlatarak)

Phrenoloji: Kafatası şekilleri

Phyllomanti: Yapraklar

Psikometri: Bir objeye dokunmak

Pneumanti: Mum söndürme

Pyromanti: Ateş

Rhabdomanti: Ağaç dalı

Selenomanti: Ay

Sideromanti: Saman yakmak

Skiomanti: Hayaletler

Skyphomanti: Fincanlar

Spodomanti: Kül

Sykomanti: İncir yaprakları

Sternomanti: Göğüs kemiği

Şematomanti: Kılık, kıyafet

Theomanti: Vahiy

Tyromanti: Peynir

Uranomanti: Gökyüzü

Uromanti: İdrar

Zoomanti: Hayvanlar

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Ayrıca Oku
Fal, Kader, kısmet ve talihi anlamak, geleceği öğrenmek için, kahve telvesi,

Astroloji, yıldız falı

iskambil kâğıdı, bakla ve benzeri şeylere bakarak anlam çıkarma:

Günleri geceleri masallar, fallar, rüya tabirleri içinde geçerdi (Ş. S. Aydemir). Şu kenarda bağdaş kurup oturan Arap iyi fala bakar (R. H. Karay). Getir dadı şu iskambilleri. Bir fal daha atayım (R. N. Güntekin). || Fal açmak (Fal bakmak), bakla atmak, suya bakmak, kitap ve iskambil açmak v.b. suretiyle gelecek­te olacak şeyleri anlamak için yapılan iş. || Fal taşı, falcıların fala bakmak için kullandık­ları değişik şekillerde ve renklerdeki çakıl taşı, boncuk v.b. || Billûr falı, bir cam kü­renin üzerinde duman v.b. şeylerle beliren şekilleri değerlendirmek suretiyle bakılan fal. || Çay falı, bardakta kalan çay taneleri aracılığıyle gelecek olayları bildiren fal (XVII. yüzyılda özellikle İngiltere’de rağ­bet gördü.) || El falı Bk. el. || İskam­bil falı, iskambil kâğıtlarıyle çeşitli şekil­lerde açılan fal|| Kafatası falı (frenoloji), kafatasının şekline göre şahısların geleceğinden haber veren fal. || Kahve falı Bk. kahve. || Yıldız falı, insanların hangi burçta, hangi gün doğduklarını gözönünde tutarak talihlerini açıklayan fal. || Yüz falı, bir şahsın yüzündeki çizgilere baka­rak karakterini keşfeden fal (M.L.)

Fal Bakma Tarihi, birtakım göreneklere, kişisel metotlara, sezişlere göre yapılır. M. ö. 4000’de Mısır, Çin, Kaide ve Babil’de falcılık yapıldığını gösteren belgeler var­dır. Fal ve falcılık tarih boyunca, hem he­kimliğin, hem de dinin tamamlayıcı bir un­suru olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda in­sanların gaipten haber almak ve önemli so­rular sormak için gittikleri kutsal yerler vardı, önemli meselelerin cevapları, bu milletlerin inancına göre ya rahiplerin ara­cılığı ile, bazen rüyada, bazen de doğru­dan doğruya tanrı tarafından verilirdi. Yu­nan filozoflarından Pythagoras (M.Ö. VI. yy. bazı Asya ülkeleriyle Mısır’ı dolaşmış, Kaidelilerin ve Magusların gizli bilimlerini araştırmış, Yunanistan’a dönüşünde «numeroloji» yi getirmişti. Aristoteles (M. ö. 384 – 322) yüz çizgilerinden insan karak­terinin tahlili hakkında bir kitap yazdı. Büyük yunan düşünürü Eflatun’un da fala inandığı sanılıyor. İslâm dininde, bazı belirtileri iyiye yorma dışında fal «yasak»tır. Ve «gayb» yani gaipten haber vermek sadece Tanrı’ya özgü­dür. Bununla birlikte bazı psikologlar falcılığın insan psikilojisi bakımından bazı durum­larda yarar sağlayabileceğini belirtirler. Sırlarını en yakınlarına bile açamayanlar, bunu falcıya söyleyerek ferahlayabilir. Fal baktıranların çoğu falcıdan müjdeli, iyi haberler bekler. Bu durumu bilen falcı­lar da müşterilerine ferahlatıcı, iyi ha­berler vererek aldıkları ücreti hak etmeğe çalışırlar, (M.L.)

Falcılık mesleği

FALCILIK Falcı mesleği, fal bakıcılık: Aruz kalırdı kalmazdı diye falcılık edecek değilim (N. Ataç). Huk. 677 sayılı ve 1341 (1925) tarihli «Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile birtakım Un­vanların Men ve ilgasına dair kanun» ile falcılık yapmak yasaklanmıştır. Adı geçen kanuna göre bu suçun cezası üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve para cezasıdır. En az 6 000 yıllık bir tarihe sahip olan falcılık, gelecekteki olayları haber verme amacını güden âdetlerden biridir. Eski Çin’de, Mısır’da, Babil’de ve Kalde’ de falcılığın çok yaygın olduğunu gösteren belgeler zamanımıza kadar gelmiştir. Tev­rat ve İncil’de de falcılıktan bahsedilir.

Falcılık tarihi Ortaçağda ve daha sonraki devirlerde bir­çok ülke yöneticisi yanlarında danışman ni­teliğinde birer falcı bulundurmuşlardır. Bu danışmanlar falcılığı hekimlik ve simya bili­mi ile birlikte mütalaa ederlerdi. Friedrich II’nin danışmanı Michael Scot (1175-1234) Aristoteles’in fizyognomi kitabını çevirmiş­ti. Scot, Friedrich II’ye astronomiden de yararlanarak danışmanlık yaptı. İngiltere kraliçesi Elizabeth I ise ruh çağırıcısı, billûr top bakıcısı, simya bilgini, astrolog John Dundee’yi (1527-1608) yanından hiç ayırmadı. Bazı Osmanlı padişahları da fal­cı ve büyücülerin geleceğe ait tahminlerin­den gerek kişisel, gerekse devlete ait işle­rinde yararlanmak istediler. Falcılık pozitif bilimlerin alabildiğine ge­liştiği çağımızda da insanları fazlasıyla ilgilendirmektedir. Özellikle yeni yıllara gi­rerken, bütün dünyada ünlü falcılar insan­lık için gelecek yılın nasıl geçeceğine dair kehanetlerde bulunur. Hemen bütün dünya dergi ve gazetelerinde yayımlanmakta olan yıldız falları da ilgi çekmektedir.