Halkbilim

Albinolar ve Albinizm hakkında önyargı ve batıl inanışlar

Melanin pigmentinin yokluğu veya azlığından kaynaklanan soydan geçen bir hastalık olan Albinizm’de özellikle gözler, deri ve saçlar etkilenmektedir. Albinolar gerek eski gerekse modern toplumlarda çeşitli önyargı ve batıl inanışların hedefinde olmuş haklarında genellikle olumsuzlayıcı pek çok söylence çıkarılmıştır.

Pek çok eski kültürlerde albino çocuk doğuran kadınların perilerle cinsel ilişki kurduğunda inanılmaktaydı. Günümüzde bile bazı toplumlarda albinoların doğaüstü güçlerle ilişkisi olduğuna veya lanetlendiklerine inanılıp, korkunç uygulamaların hedefi yapılmaktadırlar. Sadece Tanzanya’da Mart 2007 ile Kasım 2008 tarihleri arasında 50’den fazla albino öldürülmüş, vücut parçaları cadı doktorları adı verilen kabile büyücüleri tarafından şifa veya refah getirmesi ya da nazara karşı koruması için kullanılmıştır ki kendi eceliyle ölen albinoların mezarları da aynı sebeplerden dolayı yağmalanmıştır. Zimbabwe’de ise albinolar ile cinsel ilişkiye girmenin şifa getirdiğine inanılmakta bu yüzden başta HIV virüsü taşıyanlar olmak üzere çaresiz hastalıklara yakalananlarla birlikte olmaya zorlanmakta veya tecavüze uğramaktadırlar.

ALBİNO RUHLU HAYVANLAR

Kuzey Amerika Yerlileri Mitolojisinde Neredeyse tüm kıtada albino hayvan avlamak tabu olup, avlayanın lanetlenip av yeteneğini kaybedeceğine hatta en kısa zamanda öleceğine inanılmaktaydı.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınevi. Ankara, 2016

Ayrıca Oku: Ansiklopedik Bilgi
ALBİNİSMUS (Portekizce albino’dan; fransızcası albmisme). Patoloji’de insanda, özel­likle saçlarda beliren ve pigment (boya mad­desi) yokluğundan ileri gelen, çoğu zaman irsi kusurun adıdır (Bitkilerde ve hayvanlarda da rastlanır.)

Genetik menşeli, bünyevi bir du­rumdur. Beyaz ırktan insanda, saç ve kılların beyaz oluşu ile belirir; albinolarda deri pembedir, güneşte kaldıktan sonra da pem­beliğini kaybetmez; iris pigmentli değildir. Bu durum daha çok, kuzeyliler gibi yaygın şekliyle az pigmentli ırklarda görülür; ama tam albinos beyaz zenciler ve yer yer al­bino zenciler de vardır.

ALBİNO veya ALBİNOS (Latince albus, beyaz’dan Portekizce albino, Fransızca albi­nos). Patoloji’de Albinismus hastalığına tutul­muş kimse anlamına gelmektedir. (M. L)