Karadeniz ekoloji

Karadeniz Bölgesi Bitki örtüsü

Karadeniz Bölgesi Bitki örtüsünün Ordu ilinin doğusu Kolhis Flora Bölgesi’ne, batısı ise Euxine Flora Bölgesi’ne ait olup, Balkanlar ve Orta Avrupa bitki örtüsüyle benzerlik gösteren Euxine Flora Bölgesi’nde bulunan önemli bitki türleri kabaca şöyledir:

Abies nordmanniana (Doğu Karadeniz köknarı), Acer campestre (Düz Akağaç), Acer trautvetteri (Akağaç), Alnus glutinosa (Ardıç), Abies bornmülleriana (köknar), Buxus sempervirens (Anadolu şimşiri), Carpinus betulus (Bayağı gürgen), Carpinus orientalis (Doğu Gürgeni), Castanea sativa (Avrupa kestanesi), Cornus australis (Vahşi karaniya), Corylus avellana (Fındık), Corylus colurna (Ağaç fındığı), Crataegus microphylla (Diken), Daphne pontica (Pontus defnesi), Fagus orientalis (Doğu kayını), Fraxinus excelsior (Bayağı dişbudak ağacı), Hedera colchica (Kafkasya orman üzümü), Hypericum androsaemum (Çalı), Laurocerasus officinalis (Karayemiş), Mespilus germanica (Muşmula ), Ostyra carpinifolia (gürgen ), Pinus silvestris (İskoç çamı), Quercus petraea (Sapsız Meşe), Quercus dschorochensis (Çoruh Meşesi), Quercus hartwissiana (Istranca meşesi), Quercus pedunculiflora (Meşe), Rhododendron luteum (Sarı çiçekli orman gülü), Rhododendron ponticum (Mor çiçekli orman gülü), Smilax excelsa (Sarmaşık dikeni), Sorbus torminalis (Akçaağaç Yapraklı Üvez), Staphylea pinnata (Diken), Tilia rubra (Kafkasya ıhlamuru)

Kaynak: Özhan Öztürk. Pontus: Antik Çağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara, 2016