Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (AG-Aİ)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü‘nün AG-Aİ harfleri arasındaki bölümünü içermektedir. 

Agamede 1. Augeias ile Mulius’un karısının kızı olup, yeryüzündeki tüm bitkilerin şifa güçleri hakkında bilgi sahibidir (Homeros, İlyada. xi. 739)

2. Makareus’un kızı olup, Lesbos adasında bir kentin adını verdiğine inanılmaktaydı.

Agamedes Boeotia kralı Erginus’un oğlu olan ünlü bir mimarın adıdır. Kardeşi Trophonius ile birlikte Delphoi’de bir Apollon tapınağı inşa etmiştir.

Agamemnon Miken kralı Atreus ile Aerope’nin oğlu ve Menelaos’un kardeşi olan Argos kralının adı olup Truva Savaşı sırasında Yunanların kralıdır. Antik kaynaklardaki ayrıntılı anlatımlara rağmen gerçekten yaşamış tarihi bir karakter mi yoksa mitolojik bir kahraman mı olduğu açık değildir.

Kytemnestra ile evlenmiş ve aralarında Orestes, Elektra ve İphigenia’nın da olduğu pek çok çocuğu olmuştur. Truva Savaşı’nın ardından ülkesine döndüğünde karısının aşığı Aigisthos tarafından bir şölen sırasında öldürülmüştür. Bir başka söylencede ise Klytaimnestra tarafından baltayla öldürülmüştür.

Aganike, Aglaonike Teselyalı Hegetor’un kızı olup, gökyüzündeki yıldızların özellikle ayın pozisyonuna göre bulunduğu kehanetlerle ünlenmişti.

Aganippe 1. Nehir tanrısı Ternessus’un kızı olan bir su perisi olup Thespiae yakınlarda bir derede yaşamaktadır.

 1. Pegasus’un gerçek adıdır.

Agapenor Ankeus ile İos’un oğlu olup, Helen’in taliplerinden birisi olduğundan Truva Savaşına Arkadia birliğinin komutanı olarak katılmış, savaştan sonra Kıbrıs’ta Paphos (Baf) kentini kurmuştur.

Agasthenes Augeias’in oğlu, Helen’in taliplerinden Polyxenus’un babasıdır (Homeros, İlyada ii. 624).

Agathon Platon’a göre en önemli tanrının adı olup sonraki filozoflar tarafından atman (dünya ruhu) ile özdeşleştirilmiştir.

Agathos Daimon Bereket boynuzu ve yay taşıyan bir delikanlı formunda tasvir edilen, toprağa bereket, şehirlere refah getiren lütuf tanrısının adıdır.

Agathyrnus Aeolus’un oğlu olup, Sicilya adasındaki Agathyrnum kentinin kurucusudur (Diod. v. 8.)

Agaue, Agave Kadmos ile Harmonia’nn kızı, Ekhion’un karısı, Pentheus’un annesi, İno, Semele ve Autonoe’nin kardeşidir. Thiasos bayramında çıldırınca kız kardeşi Autonoe ile birlikte öz oğlu Thebai kralı Pnetheus’u parçalayarak öldürmüş (Ovid III, 725) kız kardeşi Semele’ye iftira ettiği için yeğeni Dionysos tarafından öldürülmüştür.

Agdistis Anadolu’da bulunan ve Agdos adıyla da bilinen bir kayanın ve bu kayadan doğan bir çocuğun adıdır. Ana tanrıça Kibele’nin kılık değiştirmiş hali olan bu kayaya tanrı Zeus tecavüz etmiş (ya da gördüğü bir rüyada dölü toprağa dökülmüş) ve Agdistis adlı Hermaphrodite dünyaya gelmiştir. Diğer tanrılar tarafından hadım edilen Agdistis’in kesilen organından bir badem ağacı çıkmıştır. Nehir tanrısı Saggarios’un kızı bu ağaçtan kopardığı bir bademden hamile kalmış ve Attes adlı oğlunu doğrumuştur. Büyüdüğünde yakışıklı bir erkek olan Attes’e, artık bir kadın olan Agdistis aşık olmuştur (Pausanias, VII, 17).

Agdos Anadolu’da Frigya bölgesinde bulunan bir kayanın adı olup tanrıça Kybele’nin bir formu olduğuna inanılmaktadır.

Agelasta Tarım tanrıçası Demeter’in kızı Persephone’yi ararken yorgun düşüp üzerinde dinlendiği kayanın adıdır.

Agelaus Penelope’nin taliplerinden birisinin adıdır (Odysseia, XXII, 131, 212, 247).

Ageleia Athena’nın takma isimlerinden birisi olup, insanların korucusu olmasına atfen yakıştırılmıştır (Homeros İlyada iv. 128).

Agenor Deniz tanrısı Poseidon ile Libya’nın oğlu ve Tyros kralı olup Fenikelilerin atası sayılmaktadır. Kızı Europa, Zeus tarafından kaçırıldığında, oğlu Kadmos’u peşlerinden göndermiştir (Vergilius I, 338)

Agenorides Agenor’un soyundan gelenlere verilen isim olup, daha çok Kadmos tarafından kullanılmıştır (Ov. Met. iii. 8)

Agis Eurysthenes’in oğlu olup aynı isimli Sparta krallarının atasıdır.

Aglaea 1. Bazen Hephaistos’un eşi olarak da gösterilen Kharitlerin en gencinin adı olup, Yunanca ‘ihtişam, görkem’ anlamına gelmektedir.

 1. Kharopus’un karısı, Nireus’un annesinin adıdır (Homeros, İlyada ii. 671)

Aglaonike Ayı gökyüzünden çekip almaya kalkan büyücü bir kadının adıdır.

Aglaophone Sirenlerden birisinin adıdır.

Aglaulus Yunanların atası kabul edilen yarı yılan yarı insan Kekrops’un kızı, Herse ile Pandrosus’un kız kardeşidir. Atina’nın kuşatıldığı sırada kenti kurtarmak için bir kâhinin öğüdü üzerine kendini Akropolis’ten atarak feda etmiştir.

Aglauros 1. Atina kralının çiy tanesi olan üç kızından birisinin adıdır (diğerleri: Herse, Pandrosos). Üç kız kardeş Athena’nın kendilerine emanet etiği bir kapalı kutuyu yasağa rağmen açınca yılanlarla sarılı Erekhtus’u görüp çıldırmışlardır.

Agnius Argo gemisinin kılavuzu Tiphys’in babasının adıdır (Apollod. i. 9. § 16).

Agnostos Theos Bilinmeyen tanrılar anlamına gelen bir terim olup daha çok Barbar halkların ilahları için kullanılmıştır.

Agon Agones adı verilen tören yarışmalarının kişileştirilmiş formudur. Bkz. Agonistika

Agones Çeşitli tanrıların onuruna düzenlenen, çeşitli spor karşılamaları ve oyunları da içeren dini festivallerin adı olup, Nemea, Olimpik ve Pythia oyunları bunların en önemlileridir.

Agonistika Dinî bayramlarda gerçekleştirilen ödüllü sportif (atletizm, at ve araba yarışları) ve kültürel yarışmaların (şiir okuma, şarkı söyleme, hitabet) genel adıdır.

Agora Ticaret amacının yanı sıra, kent halkının, siyaset konuşmak, dinî ayin hatta mahkeme amacıyla toplandığı sitelerde toplumsal yaşamın merkezi olarak kullanılan meydanların adıdır.

Agoraeus Zeus’un lakabı olup, ‘Pazar yeri tanrısı’ anlamına gelmektedir (Paus. iii. 11. § 8). Daha nadir olarak Athena (iii. 11), Artemis (v. 15) ve Hermes. (i. 15. § 1, ii. 9) içinde kullanılmıştır.

Agraeus Apollon’un takma adı olup, Megara’nın Alkathous kentinde bir tapınağı bulunmaktaydı (Paus. i. 41. § 4)

Agraulos  Tarımla ilişkisinden dolayı tanrıça Athena’ya verilen isimlerden birisidir.

Agre Aktaion’un köpeklerinden birisinin adıdır.

Agrianome Poseidon’un kızı, Hodoedokus’un karısı ve Oileus’un annesinin adıdır.

Agriodus Aktaion’un köpeklerinden birisinin adıdır.

Agrionia Özellikle Boeotia’da bulunan Orkhomenus kentinde tanrı Dionysos onuruna düzenlenen bir bahar festivalinin adıdır. Plutarkhos’a göre Agrionia’da Minyas’ın soyundan bakire kızlar kılıçla öldürülerek kurban edilmekteydi.

Agrionius Dionysos’un takma adı olup, Boeotia’da Orkhomenus kentinde kendisine bu adla tapınılmakta, onuruna Agrionia adlı bir festival düzenlenmekteydi

Agrius 1. Kalydonia kralı Parthaon’un oğlu ve Oeneus’un kardeşidir. Yeğenleri onu tahttan indirerek tahtı kardeşi Oeneus’a teslim etmişlerdir.

 1. Uranos ile Gaia’nın oğlu olan devlerden birisinin adıdır.
 2. Bir kentaurun adıdır.
 3. Erymanthia yaban domuzu avı sırasında Herakles tarafından öldürülen Kykloplardan birisinin adıdır.

Agron Kos adasında yaşayan çiftçilikle geçinen bir gencin adı olup kardeşleriyle birlikte tanrıları küçük gördükleri için cezalandırılıp kuşa çevrilmişlerdir:

Agron yağmur kuşu, Meropis baykuş, Byssa martı, Eumelos ise karga olmuştur.

Agrotera, Agrotora Avcılık ve ay tanrıçası Artemis’e avcılar tarafından takılan isimdir (Homeros, İlyada xxi. 471).

Agroteras Thusia Maraton’da Perslere karşı kazanılan savaşı kutlamak amacıyla Artemis onuruna düzenlenen festivalin adıdır.

Agueius Açık alanlar ve kapıların koruyucusu olmasına atfen Apollon’a verilen isimlerden birisidir.

Agyieus Evlerin giriş kapılarının koruyucusu kabul edilen Apollon’un lakabıdır. Eski Yunan’da ev kapılarına dikilen direkler Apollon’u sembolize etmekteydi. Akharnae (Paus. i. 31. § 3), Mykenae (ii. 19. § 7) veTegea’da (viii. 53. § 1) kullanıldığı saptanmıştır.

Agyrtes Dilenci anlamına gelen terim çıplak ayakla dolaşıp kapı kapı dilenen Kybele rahipleri için kullanılmaktaydı.

Aia Güneybatı Kafkasya’da yer alan Kolhis ülkesinin eski adı olup Argonotlar ve Odysseus gibi Yunan efsanelerinde sihirle özdeşleştirilmiştir. Bkz. Kirke, Medea

Aiahid, Aikidai Aiakos’un soyundan gelenlere (Peleus ve Akhilleus gibi) verilen isimdir.

Aiaie Aia’da (Kolhis) yer alan büyücü Kirke’nin adasının adıdır.

Aiaki Aegina adasında Aikos adına düzenlenen şenliklerin adıdır.

Aiakos Zeus ile nehir tanrısı Asopus’un kızı Aegina’nın kızının oğlunun adı olup, adını annesinden alan Aegina adasının kralıdır. Bir salgın hastalık nedeniyle ada nüfusu azalınca, Aiakus tanrı Zeus’tan adasına yeni vatandaşlar göndermesini ister. Zeus’ta karıncaları insana çevirerek oğlunun dileğini yerine getirir. Adanın yeni sakinlerine Myrmidonlar (karınca insanlar) adı verilmiştir.

Aianteia Aia şerefine Salamis’te düzenlenen şenliklerin adıdır.

Aias 1. Telamon’un Salamis’te hüküm süren oğlunun adıdır. Truva Savaşı’na katılmış olup, Akhilleus’tan sonra ordunun ikinci büyük savaşçısıdır. Aias, iri yarı ve yakışıklı, iyi ahlaklı, tanrılardan korkan, az konuşmasyla tanınan, yedi kat deri yedi kat tunçtan yapılmış korkunç bir kalkana sahip bir kahramandır. Paris, attığı okla Akhilleus’u öldürdüğünde, Aias arkadaşının cesedini ok yağmuruna rağmen sırtlamış ve Yunan gemilerine taşımayı başarmıştır. Cenaze merasimi sırasında Akhilleus’un zırhının savaşa en çok katkıda bulunan Yunanya verilmesi kararlaştırılmış ve en iyi stratejist Odysseus ile en iyi savaşçı Aias yarışmıştır. Hektor’la teke tek dövüşecek denli cesur olan savaşçı, Akhilleus’un cenaze törenlerinde Odysseus ile yenişememiştir. Truva’nın ele geçirilmesinin ardından Athena’nın yardımıyla Odysseus kazanınca, Aias sinirinden Yunanların sığırlarını rakibine oy veren savaşçılar sanıp öldürmüştür. Helen’in zina yaptığı için öldürülmesi ve Palladion’un ganimet payı olarak kendisine verilmesi talepleri kabul edilmeyince Menelaos ile Agamemnon’u tehdit etmiş ertesi sabah şaibeli bir biçimde ölü bulunmuştur.

2. Locris kralı Oileus’un oğlu olup Truva Savaşına kırk gemilik bir Lokris grubunun komutan olarak katılmış, hızlı koşması, okçuluğu ve kötü karakteriyle ünlenmiş, Telamon’un oğlu Aias’ın kuvvetleri arasında yer almıştır. Truva Savaşı sırasında Athena tapınağında rahibe Kassandra’ya tecavüz etmiş, savaş dönüşünde kibiri yüzünden Poseidon tarafından öldürülmüştür. Truva’da işlediği günahtan dolayı Lokrisliler her yıl Athena tapınağına iki kurbanlık genç kız göndermekle yükümlü kılınmışlardır.

Aidoneus Ephirus’ta yaşayan Molossialıların efsanevi kralının adı olup, Persephone’nin kocası ve Kore’un babasıdır.

Aietes Güneş tanrısı Helios ile Okeanos’un kızı Perseis’in oğlu, büyücü Medea’nın babası, büyücü Kirke ile Minos’un karısı Pasiphae’nin kardeşi olup, Kolhis’te Aia kentinde hüküm sürmekteydi.

Aigaion 1. Deniz tanrısı Poseidon’un oğlu olup, Ege Denizi’nin kişileştirilmiş formudur.

2. Homeros’un metinlerinde 100 kollu, 50 kafalı canavarlar olan Hekatonkhiresler’den bir tanesi olan Briareus’a insanların taktığı isimdir.

Aigestes Truvalı Aigesta ile nehir tanrısı Krisimos’un oğludur.

Aigeus Pandion’un oğlu, Pallas, Nisos ve Lykos’un kardeşi olan Attike kralının adıdır. Babası Atina kralı Pandion Metion’un oğulları tarafından Atina’dan kovulunca Megara’ya göç etmiş, burada kral Pylas’ın kızı Pylia ile evlenmiştir. Oğulları büyüdüğünde Atina üzerine yürüyüp iktidarı ele geçirmişler, Attike en büyük kardeş Aigeus’ta kalacak şekilde aralarında bölüşmüşlerdi. Aigeus önce Hoples’in kızı Meta ardından Khalkiope ile evlenmesine karşın çocuk sahibi olamayınca Delphoi tapınağına gitmiş dönüşünde bir gece kral Pittheus’un kızı Aithra ile birlikte olmuş, sabah ayrılırken bir kayanın altına ayakkabıları ve kılıcını bırakmış ve kadına eğer bir oğul doğurursa çocuğun kayayı oynatabilecek yaşa gelince kılıcını alıp babasını bulmaya gelmesini söylemesini istemiştir.

Daha sonra büyücü Medeia ile evlenmiş bu ilişkiden Medos adlı oğlu doğmuştur. Aithra olan ilişkisinden doğan Theseus Atina’ya geldiğinde kendisini öldürtmek isteyen Medea ile oğlunu kovmuş, babasını tahttan indirmek isteyen Pallas’ın oğullarını öldürmüş, ülkesini işgal edip haraca bağlayan Minotauros’la savaşıp galip gelmiştir. Yaşlı Aigeus, bir yanlış anlama sonucu oğlunun savaşta öldüğünü sanıp kendini denize atarak intihar etmiş, o günden sonra Ege denizi onun adıyla anılmıştır.

Aigialeia Adrastos’un kızı ve Diomedes’in karısının adıdır. Thebai ve Truva’ya savaşmaya gidip yıllarca dönmeyen kocasına uzun süre sadık kaldıktan sonra onu çeşitli kişilerle aldatmış, savaştan dönen Diomedes, Aigialeia’nın aşığının hazırladığı tuzaktan kaçıp Hesperia’ya sığınmıştır.

Aigialeus, Aegialeus Argos kralı Adrastus’un oğludur.

Aigimios Yunan halkının dört kolundan bir tanesi olan Dorların efsanevi atasının adıdır. Teselyalı Lapithler’le savaşırken Herakles’den yardım istemiş ve onun yardımıyla zafer kazanmıştır. Minnettarlığını belirtmek için Herakles’e, kazanılan topraktan pay önermiş ama Herakles kabul etmemiştir. Aegimius’un oğulları Pamphylus ve Dymas ile Herakles’in oğlu Hylles diğer üç Dor kavmine adlarını vermişlerdir.

Aigina Boetia’da bulunan Asopus nehrinin aynı isimli tanrısının kızının adıdır. Tanrı Zeus kızı daha sonra kızın adıyla anılacak olan Attika adasına kaçırmıştır. Aegina’nın bu adada Aiakus adlı bir oğlu olmuş ve bu adayı yönetmeye başlamıştır.

Aigipan Arkadia’da çoban tanrı Pan için kullanılan isim olup ‘Keçi Pan’ anlamına gelmektedir.

Aigis Önceleri Zeus’un kullandığı bu yüzden doğaüstü bir güce sahip olduğu sanılan koruyucu bir yelek veya zırhın adıdır. Zeus’un kızı Athena Aegis’i günlük kıyafete dönüştürmüş, zaman zaman Apollon gibi diğer tanrılar tarafındanda kullanılmıştır.

Aigisthos Thyestes ile ensest ilişkide bulunduğu kızı Pelopia’nın oğlu ve Miken kralı Atreus’un kardeşidir. Thyetes, kardeşi tarafından sürgüne gönderilip çocukları da öldürülünce bir kâhine nasıl öç alabileceğini danışmış, o da öcünü ancak kendi kızından doğacak bir çocuğun alabileceğini bildirmiştir. Kız, tecavüz sonucu doğan çocuğu doğduğu an terk etmişse de keçi çobanları çocuğu bulup beslemişlerdi. Atreus tarafından bulunup öz oğlu gibi büyütülen Aigisthos, Atreus’u öldürüp kral olmuştur.

Aigle Arkadia dağlarında yaşayan Hepserid adı verilen su perilerinden birisinin adıdır. Yunanca göz kamaştıran ışık anlamındadır. Kız kardeşleri Phaethusa ve Lampetia ile birlikte erkek kardeşleri Phaeton’un Zeus tarafından öldürülmesine o kadar çok ağlayıp gözyaşı dökmüştür ki gözyaşları donup kehribara kardeşler ise kavak ağaçlarına dönüşmüştür.

Aigypios Antheus ile Boulis’in oğlu olup bir komploya kurban giderek istemeden annesiyle ensest ilişkide bulunmuş, tam babası tarafından öldürülecekken Zeus tarafından akbabaya dönüştütülmüştür.

Aigyptiadlar Aigyptos’un elli oğluna verilen isimdir. İçlerinden sadece Lynkeus sağ kalmıştır. Bkz. Aigyptos

Aigyptos Belos’un oğlu ve Danaos’un ikiz kardeşi olup Mısır’a adını vermiştir. Aigyptos’un çeşitli kadınlardan elli oğlu, ikizi Danaos’un ise elli kızı vardı. Danaos’un kızları evlendikleri gece Aigyptos’un oğullarını öldürünce Aroe’ye gidip üzüntüden ölmüştür. Kızlardan sadece Hypermnestra kocası Lynkeus’a kıyamamıştır.

Aikhmagoras Herakles ile Alkimedon’un kızı Phialo’nun oğlu olup, babası kızını bebeğiyle birlikte ormanın ortasına bırakmışsa da bebeğin ağlamasını taklit eden bir karganın sesini takip eden Herakles kadın ile çocuğunu bulup kurtarmıştır.

Aillo 1. Harpi adı verilen kuş gövdeli, kadın kafası taşıyan yaratıklardan birisinin adıdır. Tanrılar tarafından insanlara barış getirmek ve suçluları cezalandırmak için kullanılmıştır.

2. Aktaion’un köpeklerinden birisinin adı olup, Artemis banyo yaparken Aktaion tarafından göztlendiğini anlayınca adamı geyige dönüştürmüş, Aello ve diğer köpekler sahiplerini tanıyamadan geyiği parçalamışlardır.

Aineias, Aeneias Kral Ankhises ile Aphrodite’nin (Venus) oğlu olup aynı zamanda Truva kralı Priamos’un kuzenidir. Truva Savaşı’nın ardından İtalya’ya göçmüş, Julian soyağacının başlangıç noktasını oluşturmuştur. Ainasa efsanesi Romalı kimliğinin temellerini oluşturmuş, imparator Augustus bile atalarının Aeneias’ın oğulları olduğunu içtenlikle inanmıştır.

İlyada’da Hektor’dan sonra Truvalılar’ın ikinci büyük savaşçısı olup Diomedes tarafından yaralanmış, başta Krethon ile Orsilokhos olmak üzere pek çok Yunanyı öldürmüş, Akhilleus tarafından öldürülmek üzereyken tanrıların araya girmesiyle birkaç defa kurtarılmıştır.

Aeneid, I.Bölüm
 

Aineias yıllarca dolaştıktan sonra İtalya’ya, Lavinium kıyılarına geldi. Kader onu, Yunanlar Priamos’un yüce kentini yağmaladığında yurdu Truva’yı terk etmeye yolladı. O zaman acımasız Juno, bütün Truvalılara karşı duyduğu nefretle onu, fırtınalı denizlere açılmaya ve İtalya’da savaşlara girip bir kent kurmaya zorladı; tanrılarını buraya, Latium’a taşıyacak, Latin soyunu Alba Longa efendilerini ve yüksek duvarlı Roma’yı burada kuracaktı.

 

Ainia Amazon kraliçesi Penthesilea ile birlikte Truva’da savaşan Akhilleus’un düşmanlarından birisinin adıdır.

Aiolia 1. Amythaon’un kızı ve Kalydon’un karısı olan bir kadının adıdır.

 1. Homeros’unOdysseia destanında tunçtan duvarlarla çevrili kayalık bir yüzer adanın adıdır (Odysseia, X, 1)

Aiolus 1. Yunan halkını oluşturan üç önemli gruptan birisi olan Aiolialıların atası, Teselya kralı, Hellen ile Orseis’in oğlu, Dorus ile Ksuthus’un kardeşi, Enarete’nin kocası, Alkyone, Athamas, Kalyke, Kanake, Kleobule, Kretheus, Deion, Macar(eus), Magnes, Pereires, Perimede, Peisidice, Salmoneus ile Sisyphos’un babasıdır.

 1. Sicilya yakınlarında bulunan Lipara adasında bir mağara yaşayan, dört yönden esen rüzgârlara (Boreas, Notos, Zephyros, Euros) hükmeden küçük bir tanrının adıdır.
 2. Aigestes ile Krisimos’un oğlunun adıdır.

Aion 1. [Fenike mitolojisi] Zaman tanrısının adıdır.

 1. Evrenin yaşına verilen isim olup kimine göre 365 kimine göre 30 çeşit çağ yaşanmıştır.
 2. Evrenin oluşumu sırasında bir tanrıdan yayılan gücün adıdır.

Aipytos 1. Hippotoos’un oğlu ve Kypselos’un babası olan Arkadia kralıdır. Poseidon tarafından kör edilmiştir.

 1. Arkas’ın oğlu olup bir av sırasında zehirli bir yılan tarafından ısırılınca ölmüştür.
 2. Messenia kralı Kresphontes ile Merope’nin oğlu olup Aipytos’un (I) torunun oğludur.

Aiora Üzüm hasadı sırasında Antigone onuruna düzenlenen festivalin adıdır.

Airomantis Eski Yunan’da güneş, ay, bulutlar, rüzgâr ve gökkuşağı gibi göksel olaylardan sonuçlar çıkararak kehanette bulunma sanatının adıdır.

Aisa Kaderin kişileştirilmiş formu olup Moiraların da takma adıdır.

Aisakos Priamos ve Arisbe’nin oğullarının adıdır. Aşık olduğu su perisi Hesperia’nın ölümü üzerine kendini denize atmışsa da Oceanos’un karısı Tethys tarafından kuşa (karabatak) çevrilmiştir (Ovid XI, 759)

Aison Kretheus ile Tyro’nun oğlu ve İason’un babasının adıdır. İolcus kralıyken yarı üvey kardeşi Pelias tarafından tahttan indirilmiştir.

Aisopos Frigya ya da Trakyalı olduğu sanılan efsanevi masalcının adı olup, Aisopos’a mal edilen hayvanlarla ilgili pek çok masalı içeren yazarı belirsiz bir çalışma günümüze ulaşmıştır.

Aithalides Tanrıların habercisi Hermes ile Myrmidon’un kızı Eupolemia’nın oğlu olan okçuluğuyla ünlü bir kahramanın adı olup aynı zamanda Argonautlar’ın habercisidir.

Aither Olympos’ta oturan tanrıların soluduğu hava veya gökyüzünün kişileştirilmiş adıdır. Yunan kozmolojisinde Erebos ve Nyks’in oğlu, Hemera’nın erkek kardeşidir.

Aithilla Truva’nın yağmalanması sırasında Yunanların esir aldığı Truvalılardan birisi olup Laomedon’un kızı, Priamos’un kız kardeşidir. Tutsak tutulduğu gemiyi bir limanda yakınca Protesilaos adada mahsur kalıp Skione kentini kurmuştur.

Aithon 1. Güneş tanrısı Helios’un atlarından birisidir (Ovid II, 153). Vergilius (XI, 89) ise Pallas adlı Titan’ın atı olduğunu belirtmiştir.

 1. Eski Yunan’dakıtlığın sembolüdür.

Aithiopes Bkz. Aithiopia

Aithra Troezen kralı Pittheus’un kızı, Pelops’un torunu, Aigeus’un karısı ve Theseus’un annesinin adıdır. Theseus, Zeus’un kızı Helena’yı kaçırınca kızı annesinin yanına getirip saklamıştır. Kastor ile Polydeukes’in kız kardeşlerini kurtarmalarının ardından Aithra ölene dek Helena’nın kölesi olmuştur.

Aithuia Athe’a’nın isimlerinden birisi olup, karabatak kuşuna atfen verilmiştir.

Aitne Uranos ile Gaia’nın kızı bir su perisinin adı olup, Sicilya adasındaki Etna yanardağıyla özdeşleştirilmiştir.

Aitolia Korinth körfezinde bulunan bir bölgenin adı olup en eski efsanelerde bahsi geçmektedir. MÖ 367 yılında çok sayıda kabilenin kAtılımıyla Aitolia Birliği kurulmuştur.

Aitolus Endymion ile bir su perisinin oğlu olan Ellis kralının adıdır. Aitolia’ya adını vermiştir. Babası kendinden sonra kimin tahta geçeceğini tesbit için oğulları arasında Olympos dağında bir koşu düzenlemiş, Epeios kazanıp kral olmuş, ölünce taht kardeşi Aitolos’a kalmıştır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009