Emilia-Romagna

Bologna kuleleri

Bologna kulelerinin sayısının Ortaçağ’da 200’ü bulduğu iddia edilse de bunalrın pek azı günümüze ulaşabilmiştir. En ünlüleri due torri yani ikiz kuleler adıyla bilinen Asinelli ve Garisenda olan bu kuleler sadece Bologna kent merkezinde değil, Bologna’ya bağlı diğer belediyelerde de bulunmaktadır.

Due torri 44°29′39″N 11°20′48″E Bologna’nın sembolü kabul edilen iki Ortaçağ kulesinin adı olup, ‘mura dei torresotti’ adı verilen eski yuvarlak sur kapılarının beşine giden yolların kesiştiği kavşakta yer almaktadırlar. 

97.20 m boyundaki Asinelli (Bkz. Torre degli Asinelli) ve 48 m boyundaki Garisenda

Le Due Torri, 1946
Bologna’nın Ortaçağ’dan kalma ikiz kuleleri

(Bkz. Torre dei Garisenda) adıyla bilinmekte olup, söylenceye göre isimlerini 1109-1119 arasında inşalarını sağlayan ailelerden almışlardır.

Torre degli Asinelli 44°29′39″N, 11°20′48″E (Piazza di Porta Ravegnana) Bologna kent merkezinde bulunan 1109-119 yılları arasında inşa edilmiş 498 basamaklı 97.20 m yüksekliğindeki Ortaçağ kulesi, 1.3 m eğime sahip olup yanıbaşındaki Garisenda kulesiyle birlikte Due torri adıyla anılmaktadır. Hergün 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilenin kulenin giriş ücreti €3’dur.

Torre della Garisenda Bologna kentinin sembolü kabul edilen iki Ortaçağ kulesinden (due torri) birisi olup,

Torre Asinelli yukarıdan görünüş

başlangıçta 60 m yüksekliğinde olmasına karşın eğik olduğu için yıkılma tehlikesine karşın 14. yüzyılda 48 m’ye indirilmiştir. 5. yüzyıldan 19. yüzyılda kent belediyesi tarafında satın alınana dek sahibi ‘Arte dei Drappieri‘ adlı kurumdu.

Due Torri adres: Piazza di Porta Ravegnana, 40126 Bologna BO, İtalya
Telefon: +39 051 647 2113

Due Torri (Asinelli ve Garisenda kuleleri),  İkizkuleler Nerede?

Torre dei Bertolotti 44.491374°N 11.345994°E Bologna kentinde bulunan Ortaçağ

Torre Degli Asinelli Ahşap Merdivenler

kulesi 12-13. yüzyıllar arasında inşa edilmiş olup orijinal yüksekliği bilinmemekteyse de bugün 16 m yükseklik 8.64 x 1.47 m genişliğe sahip bir yapıdır. Via Farini köşesinde yeralan yapı 1933-1934 yılında Cassa di risparmio (bina sahipleri) tarafından yürütülen bir restorasyonla yenilenmiştir.

Torre dei Carrari 44.492813°N 11.345034°E Bologna kent merkezinde Via Marchesana’a bulunan 22 m yüksekliğindeki sahte Ortaçağ kulesi 12-13. yüzyıl yapımı iki bina arasına 1920’lerin sonlarında inşa edilmiştir.

Torre dei Catalani 44.492275°N 11.340606°E Bologna’da Vicolo Spirito Santo’da bulunan 13. yüzyıl yapımı Romanesk stilde ve dikdörtgen formda 8.55 x 7.10 m ölçülerinde 16 m yüksekliğinde bir kule ev olup adını Castellani olarak da bilinen Catalani ailesinden almıştır.

Torre dei Conoscenti 44.496375°N 11.341908°E Bologna kent merkezinde Via Manzoni’nın merkezinde bulunan Palazzo Fava Ghisilardi’de 20 m yüksekliğinde 12. yüzyıl yapımı bir Ortaçağ kulesidir.

Torre dei Galluzzi 44.491857°N 11.34219°E Bologna kent merkezinde Piazza Maggiore’ye yakın konumda Via Manzoni’de 30 m yüksekliğinde 13. yüzyıl yapımı bir Ortaçağ kulesi olup, adını Bolognalı Guelph ailelerinden Galluzzolardan (veya Galluzzi) almaktadır.

Torre dei Guidozagni 44.495969°N 11.345°E Bologna kent merkezinde Via Albiroli’de bulunan 20 m yüksekliğinde 9.80 x 5.92 m genişliğinde dikdörtgen formda 13. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılan bir Ortaçağ kulesi olup 1926’da restore edilmiştir. Kuleye adını veren Bolognalı Guelphlerden Guidozagni ailesi 1094 ve 1291’de iki ayrı Haçlı seferine katıldığı bilinmektedir. Asinelli ve Garisenda kulelerinin yakınlarında başka bir Guidozagni kulesi daha olmakla birlikte 1918’de yıkılmıştır.

Torre dei Prendiparte 44.495975°N 11.344775°E Bologna kent merkezinde Via S. Alò üzerinde yeralan 59.50 m yüksekliğindeki Ortaçağ kulesi 12. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.

Torre dei Ramponi 44.494839°N 11.34359°E Bologna kent merkezinde 1120 veya 1121 yılında inşa edilen, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde bir Ortaçağ kulesi olup, via Fossalta ile Via Rizzoli’nin köşesinde yeralmaktadır.

 

Torre degli Azzoguidi 44.495219°N 11.344349°E Torre Altabella adıyla bilinen 13. yüzyılda inşa edilmiş Ortaçağ kulesi Bologna kentinde Palazzo del Podestà

Torre degli Azzoguidi , Bologna Italia
Azzoguidi kulesi (Paolo Monti, 1972)

meydanında bulunan 47 m yüksekliğinde bir yapıdır.

Torre degli Oseletti 44.4928°N 11.350568°E Bologna kent merkezinde Strada Maggiore üzerinde bir Ortaçağ kulesi olup şu anda 31 m olan yüksekliğinin bir zamanlar 70 m kadar olduğu sanılmaktadır. 12. yüzyılda inşa edilen kule 1924 yılında restore edilmiştir. Guelph ailelerinden olan Osellettiler Haçlı seferlerine aktılmışsa da 1283 yılındaşehir hükümeti tarafından ‘Açgözlü kurtlar’ olarak adlandırılmış, sürgüne gönderilen ailenin mallarına el konulmuştur. Kulenin sonraki sahipleri arasında Napolyon’un bakanı Antonio Aldini ve ünlü tenor Domenico Donzelli de bulunmaktaysa da yapı bugün Cavina ailesine aittir.

Torre degli Scappi 44.495143°N 11.342887°E Bologna kent merkezinde Via Indipendenza üzerinde yeralan 38.40 m yüksekliğinde Ortaçağ kulesi olup, 1219-1220’de inşa edilmiştir.

Torre dei Toschi 44.492225°N 11.344995°E Bologna kent merkezinde Piazza Minghetti’de bulunan 26 m yüksekliğinde bir Ortaçağ kulesi olup, 12. yüzyılda inşa edilmiştir.

Torre degli Uguzzoni 44.495272°N 11.346098°E Bologna kent merkezinde Vicolo Mandria üzerinde 10.06 x 9.65 m ölçülerinde tabana sahip, 32 m yüksekliğinde bir Ortaçağ kulesi olup, 12.yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl başları arasında inşa edilmiştir.