Osmanlı yapıları

Bendi Kebir, Büyük Bend, Üçüncü Sultan Ahmed Bendi

Bendi Kebir, Büyük Bend veya Üçüncü Sultan Ahmed Bendi Belgrad ormanları içinde Kâğıthane Deresi’nin bir kolu olan Topuz Deresi üzerinde üzerine İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için 1723’de inşa edilen su bentlerinden birisi olup, Belgrad Bendi adıyla da bilinmektedir.

Büyük Bend tarihi ve özellikleri

Bendin inşa edileceği yer bizzat Sultan III. Ahmet ile Sadrazam İbrahim Paşa tarafından saptandığı söylenmektedir. İlk olarak Roma döneminde 4. yüzyılda inşa edilen ve 7. yüzyılda kent kuşatılırken tahrip edilen bendin Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılıp, ihtiyaç üzerine III Ahmet döneminde yeniden inşa edildiği bilinmekle birlikte kitabedeki bir beyitte geçen ‘Yapup mecrasın istanbul’a bu âbı getirmişti/ Cenâb-ı Hazret-i Fatih Mehmed Hân Cem Paye’ sözlerinden bendin ilk olarak Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildiğine inanıldığı anlaşılmaktadır.

‘Bend-i Kebir’ ve ‘III. Sultan Ahmet Bendi’ adlarıyla da bilinen yapı 1724’te tamamlanmış olup, Sultan II. Osman Bendi ile aynı su yolu üzerinde olduğundan iki yapıya birlikte ‘Çifte Havuzlar’ adı verilmiştir. Belgdat köyü yakınlarında bulunan bentin 1900 yılında arttrılan yüksekliği 12.5 m, taban genişliği 9.75 m olup, su hacmi 1.318.162 m3’tür.